Nieuwsbrief
Kunt u deze mail niet goed bekijken? Bekijk dan de online versie.
ESRI Nederland - Understand our world
Update ArcGIS Online - juli 2015

Geachte relatie,

Met de update van juli zijn nog meer functies toegevoegd aan het platform om kaarten te ontdekken, gebruiken, maken en delen. Via deze e-mail informeer ik u graag over de nieuwe functies.


U ontvangt deze e-mail, omdat u de beheerder bent van het ArcGIS Online-abonnement van uw organisatie. Wij adviseren u de informatie in deze e-mail ook te delen met de leden van uw ArcGIS Online-organisatie, zodat ook zij op de hoogte zijn van deze informatie.

Smart Mapping
Met de update van juli zijn meerdere verbeteringen doorgevoerd in Smart Mapping. Zo is het nu mogelijk om de transparantie per object in te stellen bij visualisatie op basis van aantallen (grootte). Hiermee kunt u bepalen welke transparantie wordt toegepast voor een bepaalde locatie op basis van het numerieke attribuut. Ook kan bij het weergeven van polygonen op basis van aantallen worden ingesteld dat de grootte automatisch wordt aangepast, zodat het er beter uit ziet op verschillende zoomniveau ’s. Hetzelfde geldt voor de omtrek van polygonen, waarvan de breedte automatisch aangepast kan worden om de leesbaarheid van de kaart te vergroten.
________________________________________

Formele metadata
Organisaties kunnen de formele metadata voor hun eigen content beschikbaar stellen. Formele metadata geeft makers van content de mogelijkheid om meer informatie te verstrekken over een item, dan dat er normaal beschikbaar is op de item details-pagina. Ook zijn er styles beschikbaar ter ondersteuning van metadata-standaarden, zoals INSPIRE Metadata Richtlijn, ISO 19139 en FGDC. Metadata is aan te zetten voor u als organisatie, waarna er op de item details-pagina een metadata-knop zal verschijnen voor alle itemtypes. De knop opent de ingebouwde metadata-editor voor het bewerken en maken van de metadata. Het stelt ook iedereen, die toegang heeft tot het item, in staat om metadata te bekijken en te downloaden.
________________________________________

Extra groepsmogelijkheden voor het bijwerken van items

Beheerders kunnen nu groepen maken waarvan de leden de rechten hebben om gedeelde items met deze groep bij te werken. Deze groepen zijn handig voor medewerkers die in ploegendienst werken en de gebruikte kaarten in apps en dashboards willen actualiseren, of in andere situaties waarbij meerdere mensen dezelfde items willen wijzigen. Bewerkingen kunnen bestaan uit veranderingen in de beschrijvingen, tags, metadata en de content. Als eigenaar van het item kunt u het als enige verwijderen of delen in een groep. Andere leden van de groep kunnen het item bewerken. Leden uit de groep kunnen bijvoorbeeld na het toevoegen of wijzigen van kaartlagen de kaart opslaan en zo een update van de kaart beschikbaar maken voor alle leden. Als onderdeel van deze nieuwe groepsmogelijkheid is het ook mogelijk, voor de leden van de groep, om de gegevens in de featureservices te bewerken. De hosted featureservices, die zijn gedeeld met de groep, worden voor de leden in deze groep weergegeven met volledige opties voor het bewerken van objecten, zelfs als de laag niet staat ingesteld als bewerkbaar. Hierdoor is er een openbare featureservice beschikbaar die niet bewerkbaar is en kunnen de leden van de groep wel de gegevens bewerken.
________________________________________

Meerdere gebruikers toevoegen aan groepen
Beheerders kunnen nu meerdere gebruikers in één keer toevoegen aan een bepaalde groep of aan meerdere groepen. Dit kan via de workflow voor het uitnodigen van vooraf ingestelde en automatisch toegevoegde accounts. Daarnaast kunnen beheerders via de groepen-configuratie van de organisatie bestaande gebruikers in één keer toekennen aan meerdere groepen.
________________________________________

Custom print-templates
Organisaties kunnen nu custom print-templates gebruiken in de ArcGIS.com-map viewer. De print-templates worden weergegeven op basis van de printservice die is ingesteld voor de organisatie. Eigen print-templates kunnen worden gepubliceerd met behulp van ArcGIS for Server.
________________________________________

Map viewer
De ArcGIS.com-map viewer geeft u de mogelijkheid om kaarten te maken en te delen. De volgende nieuwe functies zijn toegevoegd:

 • Het is mogelijk om te zoeken door alle bronnen in de kaart of een enkele bron. De bronnen kunnen geocoders zijn, die geconfigureerd zijn bij de utility-services van de organisatie, of doorzoekbare lagen in de kaart.
 • Zoekresultaten kunnen eenvoudig worden toegevoegd aan kaartnotitie-lagen.
 • Toegang tot de opties voor kaartlagen is beter gestroomlijnd. Knoppen voor algemene acties, zoals het tonen van de tabel en aanpassen van opmaak verschijnen direct onder de naam van de laag. Ook verschijnt er een knop waarmee alle opties te openen zijn.
 • U kunt zich nu makkelijker aanmelden wanneer u al in de map viewer bent. Dit voorkomt dat uw werk verloren gaat wanneer u een kaart heeft gemaakt en nog moet inloggen.
 • Aan de nieuwe kaart-knop is een drop-down lijst toegevoegd waarin u uw recent bekeken kaarten kunt zien.
 • Kaarten die u gaat embedden op websites reageren beter op browsers van verschillende afmetingen en op verschillende devices.
_______________________________________


Analyses
Diverse analysetools in ArcGIS Online krijgen een update:

 • Aan de map viewer is een nieuwe analyse-knop toegevoegd, zodat deze beter vindbaar is. De oorspronkelijke analyse uitvoeren-optie is nog gewoon beschikbaar in de kaartlaag-opties.
 • Het is eenvoudiger om specifieke lagen uit de Levende Atlas, die geoptimaliseerd zijn voor analyses, toe te voegen aan uw analyse workflow. Stel dat u omzetcijfers wilt weergeven op basis van salesregio’s of provincies dan kunt u direct in de tool zoeken naar veelgebruikte kaartlagen en die als input voor uw analyse gebruiken.
 • Het is nu mogelijk om interactief de startpunten aan te geven voor de tools Viewshed maken, Stroomgebied maken en Stroomafwaarts traceren.
 • De Hotspots zoeken-tool is opnieuw ontworpen voor eenvoudiger gebruik.
_______________________________________

Hosted featureservices
 • Er is een nieuwe set aan data inwin-templates beschikbaar gesteld voor het gebruik in Collector for ArcGIS.
 • Het is mogelijk om objecten in hosted featureservices te overschrijven wanneer die gepubliceerd zijn uit CSV-bestanden met een breedte- en lengtegraad (als aanvulling op file geodatabase, Shapefile en GeoJSON-files).
_______________________________________

Beheer van uw organisatie
 • Gebruiksrapportage voor premium content is uitgebreid met gebruik van de historische kaarten en landschaps- en satellietbeelden.
 • Gebruiksrapportage voor hosted services is verbeterd om het gebruik van hosted feature- en tiled services te tonen.
 • Organisaties kunnen een custom reismodus configureren om te gebruiken in de route- en transport gerelateerde analysetools.
 • Organisaties met enterprise inlog kunnen de opties voor de organisatie op de inlogpagina configureren, zodat alleen de enterprise login-optie of zowel de enterprise inlog en de ArcGIS-account inlog-optie, worden getoond.
 • De Open Data-instellingen zijn uitgebreid met meer configuratie mogelijkheden. De pagina met Open Data-instellingen toont nu de Open Data-sites die zijn gemaakt en de groepen die daarbij gebruikt worden.
 • Naast de ArcGIS Pro-licenties zijn nu ook de licenties voor de nieuwe app Navigator for ArcGIS te beheren via ArcGIS Online.
 • Beheerders kunnen nu overzichten genereren van het gebruik van credits voor een periode tot één jaar. Voorheen was de limiet 90-dagen.
 • Beheerders kunnen nu ook meer inzicht krijgen in de activiteit van een gebruiker, zoals het aantal keer inloggen in de diverse apps en het gebruik van servicecredits.


________________________________________

Scene viewer
 • Scenes kunnen in de scene viewer gedeeld worden voor het embedden in een website of voor het delen via social media en e-mail.
 • 2D- en 3D-polygonen kunnen aangepast worden door ze met het ingeven van meters omhoog of omlaag te trekken.
 • Zon- en schaduwwerking kan worden ingesteld en opgeslagen bij het maken van nieuwe slides en scenes.
 • ArcGIS Pro-navigatie kan in de scene viewer gebruikt worden.
 • Het menu om lagen toe te voegen is verbeterd, zodat het eenvoudiger is om lagen te verwijderen en toe te voegen aan uw scene.
 • De OpenStreetMap-basiskaart kan ook gebruikt worden in scenes.


________________________________________

Workflow en design
 • Webapps kunnen vanuit de map viewer gemaakt worden op basis van nog niet gedeelde kaarten.
 • In de map viewer verschijnt de opslaan-knop voortaan ook als u niet bent aangemeld. Als u de kaart op wilt slaan, wordt er gevraagd om u aan te melden. De map viewer controleert dan direct of u de rechten heeft om content aan te maken, voordat u de kaart kunt opslaan.
 • U kunt vanuit een galerij hosted tiled mapservices maken uit hosted featureservices en nieuwe lege hosted featureservices aanmaken.
 • Er is een nieuwe sectie op de item details-pagina van featureservices beschikbaar om eventuele tabellen in de service te vermelden.
 • De performance van mijn content is verbeterd voor het werken met veel items.
 • Het proces voor het wijzigen van een wachtwoord is verbeterd en gebruikersnamen voor ArcGIS Online-accounts mogen nu maximaal 128 tekens bevatten.
 • Op 12 januari 2016 beëindigt Microsoft op bepaalde besturingssystemen de ondersteuning voor oudere versies van Internet Explorer. Als gevolg van deze wijziging zullen geen bugfixes in ArcGIS Online meer worden gedaan voor Internet Explorer 7 of 8. Dit geldt ook voor de configureerbare app-templates en de map viewer.
________________________________________

Direct te gebruiken apps

ArcGIS Open Data
 • Openbaar feedback geven is beschikbaar voor datasets. Deze feedback helpt u bij het contact leggen met burgers, het identificeren van data die geactualiseerd of verbeterd moeten worden en om te begrijpen waar de nadruk bij onderhoud van de data en/of website op gericht moet worden.
 • Formele metadata, onderhouden door de organisatie, is automatisch beschikbaar op open data-sites. Links naar metadata-documenten zijn beschikbaar vanaf de dataset-pagina's en de metadata wordt ook meegestuurd bij het downloaden van shapefiles.
 • De mogelijkheid van het bekijken van grote datasets is verbeterd. Beheerders kunnen GeoHash aanzetten, waarmee grote datasets worden weergegeven als een regelmatig grid met de dichtheid van objecten. Ook is er een nieuwe optie toegevoegd voor sitebeheerders om Smart Mapping aan te zetten voor hun open data-sites.
_______________________________________

Operations Dashboard for ArcGIS
 • Met de ArcGIS API for JavaScript kunnen developers en partners nieuwe widgets, kaartfuncties en feature-acties maken.
 • Beheerders kunnen binnen hun eigen organisatie widgets registeren die publishers kunnen gebruiken in hun operationele dashboards.
 • Algemene performance- en stabiliteitsverbeteringen.
________________________________________

Navigator for ArcGIS

Met de nieuwe app Navigator for ArcGIS kunt u navigeren naar de plaatsen die voor u het meest relevant zijn. U kunt geprepareerde navigatiekaarten downloaden naar uw iOS-apparaten en vervolgens zoeken en navigeren naar locaties. De app biedt stembegeleiding en automatische herberekening van uw route. Dit kunnen één of meerdere stops betreffen. De app biedt tevens ondersteuning voor verschillende reisvormen, zoals per voet of auto. De app kan samenwerken met andere ArcGIS-apps, zoals Collector for ArcGIS.
 ________________________________________

Configureerbare webapps

 • Er is een nieuwe versie van Time Aware met een modern ontwerp en extra configuratie-opties. De oude versie is uit onderhoud genomen.
 • Crowdsource Manager en Crowdsource Reporter zijn verder verbeterd en zijn beschikbaar in het Esri Featured Apps-gedeelte van de galerij.
 • Er is een eenvoudigere workflow voor het bouwen van apps voor het publiek waarin afgeschermde ArcGIS Online premium kaartlagen opgenomen zijn.
 • De configuratie van app-templates is verbeterd. De verbeteringen omvatten gestandaardiseerde terminologie, verbeterde tips voor teksten binnen het configuratiescherm en een verbetering in de configuratie van de zoekfunctie.
________________________________________

Web AppBuilder for ArcGIS
 • Er zijn vijf nieuwe thema's voor het ontwerp beschikbaar.
 • Een nieuwe zoekfunctie maakt het eenvoudiger voor gebruikers om objecten in de kaart te vinden.
 • Een nieuwe stream-widget maakt het visualiseren van realtime-data feeds van stream layers mogelijk.
 • Een nieuwe widget maakt het samenvatten van numerieke attributen binnen het zichtbare kaartextent mogelijk.
 • Er is een nieuwe widget voor het rapporteren en begrijpen wat er in een gebied speelt, zoals huidige weerscondities, demografische informatie en welke objecten nabijgelegen zijn.
 • Er wordt ondersteuning geboden voor een open-bij-opstarten-optie in het configuratiescherm van widgets.
 • Het tabblad-thema is verbeterd en vergroot de gebruiksvriendelijkheid op verschillende devices.
 • Het is in te stellen dat widgets open staan bij het opstarten van de app.
 • De geoprocessing widget biedt ondersteuning voor het uploaden van data voor gebruik in de geoprocessing service.
 • De query-widget biedt nu de mogelijkheid om de sortering van de resultaten te configureren.
 • De source code van geconfigureerde apps is nu te downloaden van de item details-pagina.
________________________________________

ArcGIS Content
 • Een nieuwe Levende Atlas Contributor-app is beschikbaar om kaarten en apps toe te voegen in de Levende Atlas.
 • Er zijn verbeteringen doorgevoerd, waarmee het nog eenvoudiger is om de content van de Levende Atlas te ontdekken en gebruiken. In de galerij is het deel met Esri aanbevolen content uitgebreid met een Levende Atlas-sectie. Daarnaast bevat de map viewer een optie om direct content uit de Levende Atlas toe te voegen aan de kaart. Deze optie vervangt de bestaande optie Bladeren in Esri-kaartlagen.
 • De topografische basiskaart en stratenkaart in het Rijksdriehoekstel (RD_New) zijn geactualiseerd.
 • Het maximale zoomniveau van de basiskaarten in het Rijksdriehoekstel (Topo, Canvas, Straten, AHN en Luchtfoto) is uitgebreid met twee extra zoomlevels (15 en 16). Hiermee kunnen gebruikers inzoomen tot op schaal 1:187,5. De tiles van level 14 worden via resampling weergegeven op de levels 15 en 16. Deze wijziging werkt direct door in de volgende apps: ArcGIS.com-map viewer, Web AppBuilder for ArcGIS, configureerbare hosted templates, Collector for ArcGIS, Explorer for ArcGIS, ArcGIS Pro, ArcMap, en Operations Dashboard for ArcGIS. GeoWeb biedt tevens de mogelijkheid om verder in te zoomen naar de levels 15 en 16, maar resampling werkt daar niet in door. Dit zal met een toekomstige versie van GeoWeb mogelijk worden.
 • Het aanbod van luchtfoto’s wordt in de maand juli uitgebreid met historische luchtfoto’s van 2012 en 2013 op basis van LuchtfotoNL 50 cm van CycloMedia.
 • De BAG-geocoder is geactualiseerd en biedt nu ondersteuning voor suggesties.
 • Diverse nieuwe contentlagen worden in de maand juli als webservices toegevoegd, waaronder postcodevlakken, bestuurlijke grenzen en de regiogrenzen van RUD’s/omgevingsdiensten.
 • Een downloadfunctie wordt aangeboden voor de 3DTOP10NL-data van het Kadaster. Via een overzichtskaart zijn per kaartblad de 3DTOP10NL-bestanden te downloaden


Wij adviseren u nogmaals de informatie in deze e-mail ook te delen met de leden van uw ArcGIS Online-organisatie, zodat ook zij op de hoogte zijn van de nieuwe mogelijkheden voor ArcGIS Online. Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact met ons op via contact@esri.nl.

 
Met vriendelijke groet,
 
Joris Bak
product consultant
Esri Nederland

Esri.nl | Rotterdam – Zwolle – Breda | E-mail | +31 (0)10 217 07 00